Logeer mogelijkheden!

Lekker Eigewies bied begeleide logeerMomenten (Dag-Weekend-Week) en vakanties voor jongeren van 15 tot 40 jaar, met een licht verstandelijke en lichamelijke beperking of een ASS Indicatie. Wij maken samen met de jongeren een plan wat hun wensen zijn voor het logeerMoment. Het doel is dat ze zelf mee kunnen bepalen hoe hun logeerMoment eruit gaat zien. Uiteraard met hulp en in overleg van en met begeleiding en ouder/verzorgers. Bij de individuele LogeerMomenten bepaalt je zelf, bij Groeps logeren maak je Samen een plan. Zo worden ze gestimuleerd om zelf te bepalen wat er op hun logeerMoment gaat gebeuren.

De LogeerMomenten zijn nooit hetzelfde. We hebben contracten met verschillende vakantieparken in Limburg en Brabant. De logeer plekken zijn voorzien van de juiste zorg en hulpmiddelen voorzieningen.

De logeerMomenten worden begeleid door onze vaste begeleiding. Per logeerweekend zullen er maximaal 6 jongeren logeren. Afhankelijk van de vraag kunnen er ook 2 groepen op logeerMoment. Bij 6 jongeren gaan 2 begeleiders en 1 vrijwilliger mee. De logeerMoment weekenden worden 1 keer per maand georganiseerd, men dient zich van te voren in te schrijven. Individuele LogeerMomenten kunnen in onderling overleg gepland worden.

Betaling kan eventueel vanuit PGB.


LE van 15 – “99” jaar!

Wij als EigewiesTeam! willen graag met onze jongeren 1 Team zijn! Eigen zelfstandigheid en zelfinbreng in de dagelijkse invulling vinden wij enorm belangrijk! Onze doelgroep zijn jongeren met een licht verstandelijke en lichamelijke beperking tussen 15 en “99” jaar! (“99” omdat wij geen leeftijdsgroep buiten sluiten, mits deze persoon bij de groep aansluiting vindt)

Onze jongeren werken met Challenges!

Elk van onze jongeren heeft zijn eigen talent. Bij ons heeft iedere Jongere een Challenges of zelfs meerdere. op de homepage kun je onder elke Button hun Challenges zien!

De net iets andere Kleinschalige Dagbesteding/Opvang!

Waarin zijn wij anders?

De jongeren worden geprikkeld om zelf na te denken over de mogelijkheden van hun dag invulling. Ook weten wij dat Jongeren graag hun eigen “plan trekken”, ze hebben daarin sturing en begeleiding nodig, maar willen vooral zelf dingen bedenken en ontwikkelen. Daarin hebben wij een belangrijke taak. Zo hebben al onze jongeren hun eigen Challenges, omdat elke jongere ook zijn eigen Talenten heeft.

Wij hanteren ruimere opvang en openingstijden namelijk; van maandag tot zondag van 9 uur tot 21 uur. Er bestaat de mogelijkheid voor opvang op locatie en individuele begeleiding op tijden in overleg. Wij vangen graag ochtend, avond en weekend uren op die vaak een knelpunt geven binnen het gezin.  Logeeropvang is ook mogelijk.

Bij ons mag je niet, maar MOET je JEZELF zijn!

Kom gerust een keer bij ons een kijkje nemen en laat je verrassen hoe “gewoon” het is om jezelf te mogen zijn!


LE Pluz!

Lekker Eigewies Pluz!

Voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis kan de reguliere opvang vaak te veel prikkels bevatten. Vaak zijn groepen te groot of is de individuele aandacht niet mogelijk of haalbaar. Voor kinderen met bijvoorbeeld ASS of gedragsproblematiek is het vaak moeilijk om een plek te vinden binnen een groep. Bijvoorbeeld, doordat ze snel boos worden of erg druk zijn en daardoor vaak moeilijk vriendschappen kunnen sluiten. Ieder kind heeft recht op een plek waar hij/zij zich zelf kan zijn! Groepen zijn bij Lekker Eigewies Pluz! niet groter dan 8 kinderen.

Wij Werken aan zelfredzaamheid en sociale emotionele vaardigheden.

Ze kunnen groeien in hun eigen ontwikkelings tempo.

Mogen ze zijn wie ze zijn en wij begeleiden hun daarin.

Wij nemen ouders/verzorgers graag de zorg even uit handen.

Lekker Eigewies Pluz! bied verschillende activiteiten aan, waarin ontwikkeling en plezier boven aan staan.


Avond- / Zaterdaggroep

In de Even weken hebben wij op zaterdag een ZaterdagGroep. Elke keer met een ander Thema.

Start om 12uur tot 17uur.

De AvondGroepen vinden op afgespoken vrijdag avonden plaats en in de even weken op dinsdag. Deze starten om 17 uur en eindigen om 21 uur (bij een activiteit kan het ook later worden).


Vervoer

Lekker Eigewies! beschikt over eigen vervoersmiddelen.Wij kunnen in overleg cliënten ophalen en terug brengen.error: Content is protected !!