Lekker Eigewies pluz

Lekker Eigewies Pluz!

Voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis kan de reguliere opvang vaak te veel prikkels bevatten.   Vaak zijn groepen te groot of is de individuele aandacht niet mogelijk of haalbaar.

Kinderen met bijvoorbeeld ASS of gedragsproblematiek kunnen het moeilijk vinden een plek te vinden binnen een groep. Bijvoorbeeld, doordat ze snel boos worden of erg druk zijn en daardoor vaak moeilijk vriendschappen kunnen sluiten.

Ieder kind heeft recht op een plek waar hij/zij zich zelf kan zijn!

  • Groepen zijn bij Lekker Eigewies Pluz! niet groter dan 8 kinderen.
  • Werken aan zelfredzaamheid en sociale emotionele vaardigheden.
  • Kunnen groeien omdat je mag zijn wie je bent en wij je daarin begeleiden.
  • Ouders de zorg even uit handen kunnen geven.

Lekker Eigewies Pluz! bied verschillende activiteiten aan, waarin ontwikkeling en plezier boven aan staan.